Andrzej Małecki banner 1
Andrzej Małecki banner 2
Andrzej Małecki banner 3

Rejestracja spółek

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc w procesie szybkiej i skutecznej rejestracji różnego rodzaju spółek prawa handlowego, tj. spółki jawne, spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki partnerskie a także spółki komandytowo-akcyjne.

Więcej

Windykacja

Trudności związane z odzyskaniem należności od dłużników są jednym z największych problemów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Pomoc prawna świadczona przez nasz zespół obejmuje windykację należności na drodze polubownej oraz windykację należności na drodze sądowej.

Więcej

Upadłość konsumencka

Znowelizowane w styczniu 2016 roku prawo upadłościowe, zmieniające przepisy o postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarcze w sposób znaczący polepszyły pozycję dłużnika-konsumenta.

Więcej

Upadłość i restrukturyzacja

Dysponując ogromnym doświadczeniem w zakresie prawa upadłościowego (niegdyś prawa upadłościowego i naprawczego) pomagamy dłużnikom w sprawnym przeprowadzeniu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Więcej

Sprawy gospodarcze

Kancelaria od momentu powstania świadczy w głównej mierze usługi na rzecz przedsiębiorców. Oferujemy pomoc prawną w pełnym zakresie, która obejmuje m.in.: doradztwo przy podejmowaniu bieżących decyzji związanych z prowadzoną działalnością, jak i zaangażowanie się w spory sądowe związane z wykonywaniem bądź niewykonywaniem umów.

Więcej